ENERGETINIS SERTIFIKAVIMAS
 

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas - reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energi nis naudingumas, priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas.
Pastato energinio naudingumo sertifikatas - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas sertifikatas, kuriame pagal STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas" reikalavimus įvertintas pastato energijos suvartojimas ir nurodoma energinio naudingumo klasė. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas privalomas:

 

 • statant, parduodant ar išnuomojant pastatus. Pastato statytojas (užsakovas) ar savininkas pirkėjui ar nuomininkui šių pageidavimu pateikia pastato energinio naudingumo sertifikatą, kurio galiojimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 10 metų. Šio punkto nuostatos taikomos ir parduodant ar išnuomojant pastato dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas); šiuo atveju pastato dalies energinio naudingumo sertifikatas gali būti išduodamas vadovaujantis viso pastato su bendra šildymo sistema sertifikatu arba tokio paties buto tame pačiame daugiabučiame pastate sertifikatu;
 • didesniems kaip 1000 kvadratinių metrų naudingojo vidaus patalpų ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo ir poilsio paskirties pastatams. Šiuose pastatuose gerai matomoje vietoje turi būti iškabintas žmonėms gerai įžiūrimas ne senesnis kaip 10 metų pastato energinio naudingumo sertifikatas

 

 

KADASTRINIAI MATAVIMAI

 Nekilnojamojo turto kadastriniai (geodeziniai) matavimai atliekami nustatant nekilnojamojo turto tapatybę, žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų koordinates, geometrinius matmenis ir techninius nekilnojamojo turto parametrus; apskaičiuojant žemės sklypo ir jame esančių žemės naudmenų plotą bei kitus šį turtą apibūdinančius kadastro duomenis.

Siūlome Jums šias paslaugas:
 • žemės sklypų kadastriniai matavimai
 • pastatų kadastriniai matavimai

 

 

IZOLIACIJOS IR ĮŽEMINIMO VARŽŲ MATAVIMAI

 Mes atliekame varžų matavimus:

 • Kabelinių linijų ir įrengimų izoliacijos varžų matavimai;
 • Įžeminimo grandinės pereinamųjų kontaktų varžų matavimai;
 • Įžeminimo kontūro varžos matavimai;
 • Grandinės "fazė-nulis" varžų matavimai;
 • Kilnojamųjų elektros įrenginių izoliacijos varžų matavimai.
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 141 „Dėl norminio dokumento "Elektros įrenginių bandymo normos ir apimtys" patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 54-1930) buvo patvirtintos normos ir apimtys taikomos elektrinėms, elektros tinklams ir elektros energijos vartotojams nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir valdomo turto nuosavybės formų, tačiau neprivalomos buitiniams elektros energijos vartotojams, eksploatuojant elektros įrenginius. Šios normos taikomos pradedant naudoti elektros įrenginius ir juos eksploatuojant.
Šių „Elektros įrenginių bandymo normų ir apimčių“ 26.1 punktas nustato, kad iki 1000 V įtampos aparatų, antrinių grandžių ir instaliacijos izoliacijos varžos matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus.

 

GARSO MATAVIMAI

Pagal statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas" 3 priedo 11 punktą, pripažįstant pastatą tinkamu naudoti, būtina pateikti Garso klasifikavimo protokolą.
Garso klasifikavimo protokolas turi būti parengiamas šiems pastatams:
 • dvibučiui ar daugiabučiui namui;
 • gydymo paskirties pastatui;
 • mokslo paskirties pastatui;
 • viešbučių paskirties pastatui.
Pagal techninio reglamento STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo" nuostatas, pastatai turi atitikti tam tikrus kokybės reikalavimus dėl vidaus ir išorės aplinkos apsaugos nuo triukšmo.
Pastatų apsaugos nuo triukšmo kokybė yra išreiškiama penkių (A, B, C, D ir E) garso klasių (akustinio komforto) sistema.
Pastato garso klasė nustatoma atliekant akustinius matavimus.

 

Pagal statybos techninį reglamentą STR 2.01.07:2003 naujai projektuojamų dvibučių, daugiabučių, blokuotų gyvenamųjų pastatų ir kai kurių triukšmui jautrių negyvenamųjų pastatų vidaus aplinkos garso klasė turi būti ne žemesnė kaip C. Vienbučių gyvenamųjų pastatų garso klasė projektuojama statytojo (užsakovo) pageidavimu, tačiau ne žemesnė kaip E.

 

 

 SANDARUMO MATAVIMAI

Pastato sandarumo patikrinimas atliekamas laikantis Lietuvos standarto LST EN 13829. Sandarumo patikrinimas atliekamas dirbtinai sukuriant viršslėgį ar neigiamą slėgį pastato viduje. Šio patikrinimo metu galima nustatyti oro kaitą dėl infiltracijos ir identifikuoti nesandarumus, per kuriuos į pastatą patenka išorės oras.

 

Matavimo metu sukaupiami duomenys ir apdorojus kompiuterine programa, pagal LST EN 13829 reikalavimus, pateikiama pastato sandarumo ataskaita. Ataskaitoje nurodomos konkrečios pastato nesandarumo vietos ir esant galimybei pateikiamos jų termografinės nuotraukos. Atlikus sandarumo bandymą taip pat galima sužinoti ir bendrą plyšių plotą konstrukcijose.

 

   
   
   
   
   

 

 
Mumis pasitiki
  
 

 

                                                                                                                                                                           

 

 Su mumis galite 

susisiekti paskambinę 

+370 610 34342

 

code image * būtini laukai

smart foreash
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
Sutinku Išvalyti slapukus ir išeiti